Bo sin språk-app, er til for de som ønsker å øve på norske lyder og språk. 

Les mer

Lær med Bo

Bo sin språk-app er utviklet for at logopeder, audiologer, personell i barnehage og skole samt andre fagpersoner, kan bruke den som et supplement i sitt daglige virke.

Bo sin språk-app er også fullkommen for foreldre og foresatte som behøver å øve med sine, på forbedring av norsk språk.

Bo sin språk–app, er enkel og intuitiv i bruk. Når dere har lastet ned app’en, kan dere starte med øvingene umiddelbart. Vi anbefaler at dere først leser det som står under informasjon, øverst til høyre på første siden.

Bo sin språk-app inneholder øvinger på:

 • Lydtrening av konsonanter, vokaler og konsonantgrupper
 • Preposisjoner
 • Lytting
 • Artikulasjon
 • Ansiktsmotorikk
 • Munnmotorikk
 • Minimale par
 • Rimord

Hver øving inneholder teori, les denne før dere starter med å øve på de lydene dere har behov for.

Her er kan du se flere videoer:

Hvordan bruke Bo sin språk-app

Bo sin introvideo

Hvordan øve på K-lyd

Bo sin språk-app kan lastes ned både på iPhone og iPad.

Bo sin språk-app

Det er viktig å trene ofte for å få til automatisering av språklydene. Vår erfaring er at mengdetrening ikke er fullt så gøy med figurer tegnet på papir. Ved bruk av nettbrett blir øvingen mer motiverende, i tillegg er det enklere å ta med seg øvingene og trene flere steder.

Vi ønsker å nå alle som har et ønske om å forbedre språket sitt. Vi vil nå de som ønsker å jobbe med:

 • Enkel lydtrening som for eksempel R, T, P
 • Artikulasjon av ord, og større ordforråd
 • Lytting på lyder for dren barn, de med cochleaimplantat, hørselstap og høreapparat
 • Språkskade etter ulykke eller sykdom som slag, Parkinson
 • Dyslektikere
 • Sammensatte lærevansker (eks ADHD, Autisme og Asberger)
 • Funksjonshemmede, multifunksjonshemmede
 • Leppe- kjeve- ganespaltede
 • Tospråklige
 • Generell språkutvikling i forhold til å øke ordforrådet, grammatikk og uttale på en gøy måte – i prinsippet alle barn i småskole og barnehage.

Bo sin språk-app er rettet mot de mellom 3-16 år, men innholdet kan brukes av alle barn og voksne som har enkel eller kompleks språkproblematikk.

Målgruppe

Vi har laget Bo sin språk-app for å gi de som trenger språklæring, et digitalt verktøy for øving på språklyder.

Alle barn kan bruke Bo sin språk-app fra 3 års alderen, og det kan være smart å øve med Bo for barn med:

 • Generell språktrening
 • Spesifikke språkutfordringer som:
  • Mangler en lyd
  • Mangler setningsoppbygging
  • Har lav hørsel
  • Har lavt ordforråd

Øv gjerne på lydene som er i tråd med språkutviklingen.

Det er viktig med hyppige treningsekvenser for å få til automatisering av språklydene. Denne nødvendige mengdetreningen ønsker vi å gjøre motiverende.  Vi ønsker å nå flest mulig slik at alle som trenger språklyd trening kan få muligheten uten ventetid, eller bor på steder som ikke har denne kompetansen. Bo sin språk-app er ikke en erstatning for fagpersonell som logopeder eller audiologer, men et supplement.

Språklydene utvikles i stadier og at normalvariasjonen er stor.

 

Oversikt over lyd utviklingen:

 • Fra ca 7 måneder til 1.5 år – babling.
 • Fra ca 1.5 til 2.5 år er det M og N, P og B, T og D som tilegnes. Barnet begynner å sette sammen ord.
 • Fra 3 – 4 år har barnet begynt å etablere K og G i sitt språk. Noen barn har også begynt å bruke lydene S, F og V. Vokalene A, E, I, O, U, Y, Æ, Ø, Å skal også komme her.
 • Fra 4 – 5 år skal de fleste lydene være på plass og barnet har begynt å produsere konsonantsammensetninger.

NB! Barns lyder som rulle R , S, T, D, kan falle bort når de mister fortennene. Men de vil som regel komme tilbake når fortennene gror ut.

Ordproduksjon har å gjøre med den gradvise læringen av hvordan ord lages og bøyes samt utviklingen av ordforrådet. Å ha et rikt ordforråd er svært viktig for språklæringen.

For de fleste barn tar taleproduksjonen til med at de bruker enkelte ord. Den tidlige grammatiske utviklingen skjer først når barnet kan begynne å kombinere ord til enkle ytringer og setninger. Setningsutvikling handler om hvordan barnet lærer å sette sammen ord til setninger med ulikt innhold.

Bo sin språk-app kan også brukes av voksne som:

 • Behøver språktrening
 • Er to-språklige
 • Har vært utsatt for slag, afasi eller andre nevrologiske lidelser som Parkinsons

Bo sin språk-app kan brukes både av fagpersonell og foresatte for daglig trening.

Vi holder gjerne kurs og foredrag om innhold, bruk og hvordan starte opp som gründer.

 

Skjermbilder

Om oss

2 jenter møttes tilfeldig, og fant ut at de var de fødte partnere. Den ene kreativ med en god ide om å ta tak i et neglisjert fagfelt, den andre en strukturert og målbevisst IT-kvinne med gründer ambisjoner i magen. Sammen gikk de svangre, og mer enn 14 måneder senere kom deres første «felles barn», Bo.

Vi skal fortsette å utvikle oss selv og nye løsninger, selv om den første ideen er satt ut i livet. Vi ønsker å utvikle flere programmer som kan engasjere barn og voksne slik at en kan utvikle seg ut ifra der en er. Samtidig ønsker vi å lansere ideene også internasjonalt.

Marthe

Jobber i IT-selskapet Atea, og har hatt ulike roller der de siste 10 årene. Utdannet elektroingeniør ved Høgskolen i Oslo og en Master i Business fra John Moores University i Liverpool. Har bred og lang erfaring innen salg og ledelse.

Serilinn

Gründer og selvstendig næringsdrivende. Har jobbet som logoped, familieterapeut og kognitiv atferdsterapeut de siste 12 årene. Utdannet allmennlærer med spesialpedagogikk ved høgskolen i Stavanger. Logopedutdanning fra Folkeuniversitet Sortland, Kognitiv Atferdsterapeut fra R-BUP Øst og Sør og Familieterapeut fra Diakonhjemmet Høgskole.

Les om Serilinn i denne utgaven av Kamille Puls

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med oss ta kontakt på: bymase@outlook.com

Bo sin språk-app er foreløpig utviklet for iOS.

Om oss